Gå all in

Nu kanske du frågar dig, anta att jag sitter med en riktigt, riktigt stark hand och någon satsar mer än jag har på bordet. Vad gör jag då? Är jag tvungen att lägga min hand och ge upp potten, trots att jag antagligen sitter med den vinnande handen? Nej då, ingen fara!

Du kan alltid syna en satsning. Även om en motståndare satsar mer än du har kvar kan du alltid syna genom att lägga in de marker (chips) du har kvar. På det viset kan du spela din hand och vinna en fin pott, detta kallas att gå all in, att satsa allt.

Du kan däremot aldrig vinna mer av din motståndare än just den summan marker du satsat när du gick all in. Om en spelare satsar €100 och du synar med €40 genom att gå all in, får den andre spelaren tillbaka €60 innan händerna jämförs i en showdown.

Sidopotter

När fler än två spelare återstår i spelet och en spelare med färre marker än de andra går all in, blir situationen lite komplicerad. Spelaren med mindre marker är tillåten att syna, som vi såg ovan, men de andra spelarna tillåts satsa mer marker i potten.

Spelaren som är all in kan inte vinna några av de marker som läggs i potten efter att han/hon gick all in. Spelaren som är all-in har bara rätt att spela om den del av potten som motsvarar det belopp han/hon satsat själv. För att handskas med detta delas potten in i en huvudpott innehållande de marker som all in-spelaren kan vinna om han/hon har den bästa handen och en sidopott som utgörs av den fortsatta satsningen, dvs. markerna som all in-spelaren inte kan vinna även om han/hon har den bästa handen.

Om flera spelare med olika antal marker går all in under samma spel blir det ett flertal sidopotter. Detta kan bli ganska komplicerat men oroa dig inte, spelklienterna räknar ut allting helt automatiskt och ser till att varje spelare får sin beskärda del av potten.

Färdiga händer jämfört med draghänder

En ofta förekommande situation i poker är när en spelare har en färdig hand och är uppe mot en spelare som sitter med en draghand.

En färdig hand är en hand som redan är bra. Den innehåller redan en värdefull kombination, exempelvis ett högt par eller ett triss.

En draghand är en hand som inte är bra än men som kan bli en bra hand när nästa kort kommer, t.ex. om en hand innehåller fyra kort i samma färg förvandlas den till en full färg om nästa kort som kommer är av samma färg. Å andra sidan, om nästa kort är av en annan färg är det fortfarande ingen bra hand.

Om spelaren med den färdiga handen satsar måste spelaren med draghanden besluta om det är värt med en syn för att få se nästa kort eller om det är bättre att lägga sig.

För att du inte ska förlora för många marker med draghänder kanske du vill fundera lite på pottoddsen, se nedan.

Ett par ord om pottodds

När du beslutar dig för om du ska syna en satsning eller inte så glöm inte att jämföra satsningen med storleken på potten. Om potten är väldigt stor i jämförelse med satsningen bör du vara mer benägen att syna. Men om potten är liten och satsningen stor kanske du betalar ett för högt pris för att vinna lite. Om du synar ofta kan du komma att förlora en del av dina pengar.

Exempel

Låt oss titta på lite olika situationer i Texas Hold'em. Det fjärde gemensamma kortet har precis blivit utdelat (turnen). Du och en annan splare återstår i handen. Du har fyra spader och ett av dem är esset. Om ytterligare ett spader kommer nästa gång (på rivern) så får du nötfärgen. Du är övertygad om att det räcker för att vinna potten åt dig. Din motståndare satsar. Hur mycket är du villig att syna? Potten är på €10.

Låt oss först se hur stora dina möjligheter är att få färg. Sex kort är kända för dig; fyra på bordet och två i din hand. Då återstår 46 okända kort. Nio av dessa är spader, 37 är det inte. Så oddsen emot att du får en färg är 37:9, d.v.s. ungefär 4:1.

I första situationen satsar din motståndare €2 så att potten blir €12. Det kostar dig €2 att syna, dvs. du måste betala €2 för att få chansen att vinna €12 - pottoddsen är 12:2, eller 6:1. Eftersom pottoddsen är högre än oddsen emot att du får in din färg tjänar du på att syna i den här situationen. (I det långa loppet).

I den andra situationen satsar din motståndare €10, så att potten blir €20. Nu måste du syna €10 för att vinna €20. Pottoddset är bara 2:1. Detta är sämre än 4:1, oddset emot att du får din färg. Därför är det inte förtjänstfullt att syna i den här situationen. (Åter igen, i det långa loppet).

Nu förstår du varför det är bra att tänka lite på oddsen när du spelar poker online och hur du kan få större chans att vinna genom att spela smart.

Ett ord om position

Ett sätt som kommer, eller skulle kunna komma, påverka sättet du satsar med en hand är din position vid bordet, dvs. om du är en av de första spelarna att satsa (tidig position) eller en av de sista (sen position). I Seven Card Stud skiftar din position från en satsningsrunda till en annan, i Texas Hold'em förblir den densamma genom hela spelet.

I en sen position har de flesta andra agerat före dig så du har lite information av vad de kan tänkas ha för kort på handen. Om du sitter i en tidig position kommer de andra spelarna att vänta och studera ditt agerande, redo att syna eller höja beroende på vad du gör. Den som sitter i sen position har ett informationsövertag.

I poker är information pengar. När du har mindre information än dina motspelare behöver du en bättre hand för att kompensera detta.

I tidig position, spela starkare händer!

Kalkylera pott limit-satsningar

Som vi nämnde tidigare kan det bli ganska komplicerat att kalkylera maxsatsningen i ett pott limit-spel.

Anta att det är €10 i potten. Om du är först att agera kan du satsa max €10. Så långt är det enkelt.

Men anta att en spelare satsar €7 innan satsningsrundan kommit till dig. Nu innehåller potten €17. Så nu kan du satsa max €17, eller hur? Fel, du kan satsa mer.

Faktiskt har du rätt att först syna den sista satsningen, och sen höja beloppet som är i potten efter du har synat.

Låt oss se, först synar du €7. Det får upp potten till €24. Sedan kan du höja beloppet i potten, dvs. höja med €24. Det du får satsa som max i det här exemplet borde bli €7 plus €24 vilket blir €31.

I livespel kräver detta normalt sett viss uppmärksamhet från spelarna. När du spelar online poker hos PokerLoco behöver du inte bekymra dig över dessa kalkyleringar.