We regret to inform you that from 31st October 2018 22:00 CET, PokerLoco.com will stop operating as a gaming provider.
This means that from the date mentioned, you will no longer be able to use any of our gaming services to play any poker or casino games.
You will still be able to access your account and request a withdrawal of your remaining account balance until the 30th November 2018.
Create a new account
Step 1 of 2
Bad Beat Jackpot!
Hatar du att förlora även fast du har en stark hand? Vi vet precis hur det känns. Vi vet också hur svårt det kan vara att studsa tillbaka efter den dålig runda. Det är just därför som vi har valt att introducera nya och förbättrade Bad Beat Jackpot! Att förlora med fyrtal har aldrig tidigare varit så bra.

När slår den in?
Om du har fyrtal 2:or eller bättre och förlorar mot en hand som fortfarande är starkare, kommer den här jackpotten slå in för att rädda dig. Det spelar ingen roll om spelarna i Bad Beat inte har valt det själva. Jackpotten kommer fortfarande slå in.

Hur deltar jag?
För att delta klickar du bara på Bad Beat nere till höger i ett qualifying table. Du kan också välja att gå till Preferences-> Global Table Options för att delta.

Så fort du har gått med kan du börja ge bidrag till Bad Beat jackpotten på 2 cents per hand. Spelare kan gå med och gå ut från den här kampanjen när de känner för, men kommer bara vara berättigade till priset om de har gått med när jackpotten slår in.

Notera: Spelare som spelar vid ett €0.10/€0.20 eller högre cash table är berättigade att ta del av Bad Beat Jackpot.
Fördelning av priser
Den nuvarande jackpotten fördelas på ett 80-20-vis. 80% av jackpotten är uppdelad enligt följande:
 • 40% till den förlorande handen (vinnaren av bad beat)
 • 20% till den vinnande handen
 • 10% till alla spelare som var vid bordet när jackpotten slog in
 • 10% till alla spelare som spelare någon annanstans med samma
20% läggs undan som ett "frö" till den efterföljande jackpotten Om du har några frågor som du vill få besvarade angående den här kampanjen, vänligen kontakta oss på [email protected] eller kontakta vår kundservice direkt via vår Live Chat.
Regler och utbetalning
Berättigar till jackpotten:
 • €0.10/€0.20 eller högre cash table-spelare är berättigade.
 • Den förlorande handen måste ha fyrtal av 2:or eller bättre.
 • Båda hålkorten måste ingå i vinnarens hand och likaså för förloraren.
 • Handen måste gå till showdown.
Jackpottbidrag:
 • Bidrag till jackpotten kommer att tas från spelarnas balans innan handen startar, efter blinds och antes är lagda
 • €0.02 per hand är värdet av jackpottbidraget.
 • Jackpottbidragen samlas ihop tills den slutligen vinns av någon.
 • Värdet av jackpotten kommer att visas i lobbyn och vid varje jackpottbord, frånsett om en spelare väljer att dölja det.
Fördelning av jackpott:
 • 80% fördelas som vinster:
 • 40% till den förlorande handen som även är vinnaren av Bad Beat.
 • 20% till vinnaren av handen.
 • 10% fördelas jämnt mellan resterande spelare vid det vinnande bordet som har valt att gå med. Den här delen kallas table share.
 • 10% fördelas jämnt mellan alla som har gått med och sitter vid bord med samma stake range. Den här inkluderar spelare som deltar vid det vinnande bordet och kallas Opt In share.
 • 20% används till att bygga upp nästa Bad Beat jackpot.
Bad Beat Jackpot Regler:
 • The Bad Beat jackpot är endast tillgänglig för Texas Hold'em 10c/20c och högre cash game tables.
 • Det finns ingen minimigräns för antalet spelare som det delas ut till i handen.
 • Spelare som inte har gått med är inte berättigade till jackpotten. Endast de spelare som har blivit delade i handen men som har lagt sig innan showdown kommer att kvalificera sig för table share av Bad Beat Jackpot.
 • För att vara berättigad för jackpotten måste spelare vara aktiva vid samma stake range. I det fall en spelare inte aktivt spelar den nuvarande handen, kommer den bedömas som inaktiv. En inaktiv spelare kan vara någon som bara sitter eller någon som har otillräckliga medel för att bidra till Bad Beat. Ändå kommer spelare som har lagt sig eller de som har börjat spela en ny han att bedömas som aktiva.
 • I händelse av av att vinnaren av Bad Beat har valt att gå ur samtidigt som jackpotten slår in, kommer resterande spelare vid bordet och de med samma stake range fortfarande att få sin del av jackpottvinsten.
 • Om antingen vinnaren av Bad Beat eller spelaren som har den vinnande handen har gått ur är de ej berättigade för jackpotten. Vinsterna kommer då gå till att bygga upp nästa Bad Beat jackpot.
 • Om ingen av spelarna vid vinstbordet har gått med när jackpotten slår in, kommer table share att adderas till Opt In share och delas lika mellan alla deltagande spelare vid samma stake range.
 • Om ingen spelare deltar i Bad Beat när jackpotten slår in, kommer den inte att delas ut.
 • I händelse av att vinsten för en spelare uppgår till bråkdelen av en procent, kommer den att gå till att bygga upp nästa jackpot.
 • I händelse av att det är mer än två händer i en Bad Beat-hand, kommer de två högsta händerna att väljas ut för jackpotten. Den högsta handen blir den vinnande handen och den andra handen vinner Bad Beat.
 • Om två kvalificerande jackpotthänder inträffar samtidigt, kommer den först slutförda att bli belönad med Bad Beat jackpot.
 • PokerLoco förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa regler och villkor när som helst och utan förvarning till någon spelare. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på www.pokerloco.com. Det är spelarens eget ansvar att säkerställa att den har gått igenom all regler och villkor och att den håller sig uppdaterad om eventuella ändringar. De ovanstående villkoren är tillsammans med de vanliga reglerna och villkoren publicerade av PokerLoco ltd.