Poker School Banner
Handens styrka
När väl en spelare lärt sig bemästra rankingen av händer är det viktigare att inse dess relativa styrka vid pokerbordet. Ungefär hälften av femkortshänderna i vilket spel som helst kommer att vara mindre än par i tvåor, men bara en fjärdedel av femkorts händerna kommer i det långa loppet att vara värt mer än ett par i ess. En kåk är en sådan stark hand att det är mycket större chans att det är den bästa handen på bordet, än att en hand med 7 högt (den lägsta möjliga handen) är den lägsta vid ett slumpmässigt bord.

Ett misstag som görs av många nybörjare är att de satsar med en hand som antagligen inte vinner en showdown, i hopp om att de till slut ska förbättra den. I det långa loppet är detta en förlorande strategi mot de erfarna spelarna. T.ex. i dragpoker ska en hand med sämre än ett par vanligtvis kastas så fort som möjligt. I andra spel, så som Texas Hold'em där varje spelare bara får två kort före satsningsrundan, där resulterar två omatchade låga kort troligen inte i en vinst.

Förbättring och pott odds
Även om en förbättring är möjlig med i princip vilka kort som helst glömmer nybörjare att spelare med bättre händer också kan förbättra sig på ett drag och i det långa loppet kommer spelaren med den bästa handen före draget, troligen att ha den bästa handen även efter draget! Det är generellt det bästa draget att lägga din hand om du misstänker att din motspelare, vid vilken tidpunkt som helst i satsandet, har en bättre hand än din. Däremot, om det är mycket pengar i potten i jämförelse till satsningen som krävs för att stanna kvar i handen (pottodds), är en syn möjlig. Detta speciellt om spelaren försöker få ihop till en stege eller en färg. Men det ungefärliga oddset för att fylla en öppen stege på nästa kort är omkring 6-1 och oddset för att fylla färgen är omkring 5-1. En sådan syn är inte att rekommendera om pengarna som kan vinnas ger mindre utdelning än satsningen.

En satsning som oftast görs av nybörjare är att försöka fylla en hålstege där ett av mittenkorten saknas. Oddsen för att få in ett sådant drag är grovt räknat 13-1 emot och ska inte övervägas om inte pottoddsen är synnerligen goda.

Bluffning
Nybörjare, även talangfulla nybörjare, ser bluffning som ett sätt att "köpa" potten. Men bluffar fungerar sällan på dåliga spelare (som till att börja med har en tendens att övervärdera sina kort) och fungerar inte länge mot erfarna spelare om en spelare bluffar för ofta. Däremot skulle alla spelare bluffa emellanåt för att få sina stora satsningar med en stark hand till att verka mindre trovärdiga. Konsekventa och ständiga bluffar leder generellt till stora förluster.
Positions spel
Generellt behöver spelare som måste satsa först en mycket starkare hand för att inleda satsandet än en spelare som satsar senare. Detta beror på att oddset ökar för att en bättre hand ska befinna sig på bordet, baserat på antalet spelare som ännu inte haft möjligheten att satsa. T.ex. i drag poker med sex personer, rekommenderas det att en spelare i första position passar om han inte har minst par i ess. Däremot kan spelaren som är sist ut att agera (given) öppna potten om ingen annan har gjort det med så lite som ett par i tvåor. En professionell Hold'em spelare rekommenderar att har du inte styrkan att höja och sitter till vänster om stora mörken så ska du lägga dig.
Detta innehåll är publicerat med tillstånd av Wikipidia